Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

 Chính sách phúc lợi:

• Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Lương tương xứng năng lực.

• Thưởng hấp dẫn , bao gồm : Tháng 13 và Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc ….

• Các khoản đóng bảo hiểm được đóng đầy đủ.

• Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kì cho tòan bộ nhân viên.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

• Đồng phục, đồ bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ, thời trang, đẳng cấp và chuyên nghiệp.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

• Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo.

• Các họat động tập thể: Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao…


Môi trường làm việc:

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

 Chính sách khen thưởng:

• Công ty có chế độ khen thưởng kịp thời bằng hiện vật và tinh thần, động viên sự hăng hái làm việc, kích thích sự sáng tạo, tinh thần cống hiến của CBCNV. Chính sách khen thưởng sẽ được từng bước cải tiến để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường lao động giúp tăng động lực đối với lao động hiện tại và thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài.

• Công ty có chế độ khen thưởng minh bạch, rõ ràng theo hiệu quả công việc, hiệu quả chung của toàn dự án và đóng góp cho sự phát triển không ngừng của Công ty.

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn lực:

• Được coi là một hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ cùng các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty :

 

• Hoạt động đào tạo vừa giúp CBNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế đang đảm nhiệm, vừa giúp CBNV có thể xác định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

• Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề có nhu cầu đào tạo phát triển đều có tiêu chuẩn đào tạo riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình đào tạo của Công ty.

 

• CBNV sau khi ký hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty, được tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo nhu cầu cấp thiết của đơn vị. Ngoài ra, Công ty còn xét hỗ trợ học phí đối với các CBNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với chuyên môn.


Thông tin tuyển dụng

Dữ liệu đang cập nhật ...

https://www.tansonnhatgolf.vn/
https://www.tansonnhatgolf.vn/catalog/view/theme/